“คุราโมชิ” มีความตั้งใจที่จะเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเก่าแก่และทรงคุณค่าของชาวญี่ปุ่นสู่สายตาชาวโลก มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าภาคภูมิใจที่ถึงแม้กาลเวลาจะล่วงเลยผ่านไปนานสักแค่ไหน แต่คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ ส่วนหนึ่งมาจากการถูกอบรมปลูกฝังสืบต่อกันมาให้คนรุ่นหลังมีความรักและมองเห็นคุณค่าความงามของงานศิลปะอยู่ตลอดเวลา สิ่งของอันทรงคุณค่าเหล่านี้จึงถูกถ่ายทอดให้มีความเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความงดงามปราณีตและทรงคุณค่าในระดับสากล สิ่งของทุกชิ้นถูกออกแบบโดยช่างหัตถศิลป์ผู้มีฝีมือ ผู้ที่จะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของศิลปะอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมออกมาได้เป็นอย่างดีแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะพัฒนางานศิลปะเหล่านี้ให้มีความทันสมัยเหมาะกับสังคมในปัจจุบันโดยหวังว่ามรดกทางวัฒนธรรมและงานดีไซน์ในสไตล์ของชาวญี่ปุ่นเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดและเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกได้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในอนาคต

มารู้จักความนำสมัยของศิลปะวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของญี่ปุ่นไปกับ “คุราโมชิ”

ชาวญี่ปุ่นได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากรุ่นสู่รุ่นให้เป็นผู้ที่มีความพัฒนาในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา พัฒนาศักยภาพของคนในสังคมจากจุดเล็กๆจนกลายเป็นประเทศที่มีความแข็งแรงเป็นปึกแผ่น ชาวญี่ปุ่นได้เรียนรู้และค้นพบความสวยงามของงานศิลปะจากธรรมชาติและขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาสร้างสรรค์เทคโนโลยีอันชาญฉลาดเพื่อปรับปรุงยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มีมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะไม่ลืมให้ความสำคัญกับทุกงานดีไซน์ให้มีความเป็นมิตรกับธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงคุณค่าของการถ่ายทอดความงามของศิลปะหลักสุนทรียศาสตร์ที่ช่างฝีมือชาวญี่ปุ่นได้รังสรรค์มานั้นจะคำนึงถึงหลักการเกิดขึ้นของแสงและเงาตามธรรมชาติ ทำให้ผู้ที่เสพความงามของศิลปะจากธรรมชาติจะได้รับอรรถรสไปเต็มๆ

กับที่ยุคสมัยมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ชาวญี่ปุ่นเองก็เรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เข้ากับเหตุการณ์และฤดูกาลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและแน่นอนว่างานดีไซน์ทุกชิ้นจะต้องยังคงความคลาสสิคในระดับสากลที่ถึงแม้กาลเวลาจะแปรเปลี่ยนไปยาวนานสักแค่ไหนแต่งานศิลปะเหล่านี้จะยังคงดูสดใหม่ไม่ล้าสมัยไปกับกาลเวลาอย่างแน่นอน

“เรา” ในนามของ “คุระโมชิ” จะเป็นผู้นำเสนองานดีไซน์ของชาวญี่ปุ่น สิ่งของที่ได้รับการถ่ายทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้จะถูกเผยแพร่และสานต่อให้สิ่งดีงามเหล่านี้ยังคงอยู่และแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในอนาคตโดยจะไม่มีจุดสิ้นสุดเหมือนกับวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่ถูกสืบทอดต่อๆกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน